Praktische informatie

Voor welke afnames moet men nuchter zijn ?

Tijdens de periode van nuchter zijn mag water gedronken worden.
Bepaalde parameters worden niet beïnvloed door maaltijden, maar hun waarden variëren sterk naargelang het uur van afname (circadiaans ritme); het is dus aangewezen de afname ’s morgens uit te voeren.

Verplicht nuchter (8u)  Afname wenselijk tussen 8u en 10u
Glucose X
Insuline X
C peptide X
Uitgelokte hyperglycemietest (oraal) X
Lipiden : Triglyceriden X  (12u nuchter)
Acides gras (sérum) X
Homocysteïne X
Gastrine X  X
C-Telopeptide X  X
ACTH, Cortisol  X
Groeihormoon  X
Aldosteron, renine X
Testosteron  X
PTH:  X
TSH  X
Ijzer, Saturatie transferrine  X
Catecholamines, Plasma  X  X
FSH, LH  X
Leucocytaire formule X  X
Ostéocalcine  X
Fosfor  X

> Voor alle andere analyses: de patiënt moet niet nuchter zijn, maar het is beter om 2 à 3 uur te wachten na het nuttigen van een vetrijke maaltijd.